دانلود فایل

دانلود فایل ■

کاتالوگ کلیه محصولات شرکت کیان باداس را می توانید از این قسمت دریافت نمائید.

کاتالوگ محصولات هاتی کارا

در کاتالوگ هاتی کارا اطلاعات کلیه محصولات هاتی کارا مانند غذاهای نیمه آماده ، عصاره و چاشنی و ... را می توانید مطالعه نمائید.

دریافت کاتالوگ

دفترچه آشپزی هاتی کارا

با دریافت دفترچه آشپزی هاتی کارا می توانید دستور پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی که با محصولات هاتی کارا طبخ می شوند را داشته باشید.

دریافت کاتالوگ

کاتالوگ گیاهان آپارتمانی

با دریافت کاتالوگ گیاهان آپارتمانی می توانید از کلیه گل ها و گیاهان آپارتمانی برند پارادایز به همراه نحوه نگهداری آنها اطلاع پیدا کنید

دریافت کاتالوگ

کاتالوگ گیاهان فصلی

با دریافت کاتالوگ گیاهان فصلی می توانید از کلیه گل ها و گیاهان فصلی برند پارادایز به همراه نحوه نگهداری آنها اطلاع پیدا کنید

دریافت کاتالوگ

کاتالوگ گیاهان بیرونی

با دریافت کاتالوگ گیاهان بیرونی می توانید از کلیه گل ها و گیاهان بیرونی برند پارادایز به همراه نحوه نگهداری آنها اطلاع پیدا کنید

دریافت کاتالوگ1

دریافت کاتالوگ2

کاتالوگ گیاهان فصلی

با دریافت کاتالوگ گیاهان فصلی می توانید از کلیه گل ها و گیاهان بیرونی برند پارادایز به همراه نحوه نگهداری آنها اطلاع پیدا کنید

دریافت کاتالوگ