دفتر مرکزی

دفتر مرکزی ■

آدرس شرکت: آزادگان جنوب، بعد از زيرگذر فتح، جاده احمد آباد مستوفي، خيابان گلستان سوم، كارخانه كيان باداس

تلفن: 48008900 21

فکس: 56717103 21

پیامک: 10009690

کدپستی: 3313116931

ایمیل: info@kianbadas.com


کروکی:

جهت مشاهده کامل نقشه ها روی آنها کلیک نمائید