گل و گیاه بیرونی

گل و گیاه بیرونی ■

گياهان بيروني به گياهاني اطلاق مي گردد كه در تمام طول سال سبز بوده و يا در زمستان خزان داشته و در بهار و تابستان مجددا" شروع به رويش مي كنند. در اين ميان برخي گل دهنده، بوته اي، درختي، درختچه اي و برخي صرفا" رويش سبز دارند كه بسيار چشم گير است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث دارند اما چيزي كه در تمامي آن ها وجه تشابه محسوب مي شود هميشگي بودن آن هاست كه مي توانند ميانگين دمايي 10 درجه سانتي گراد تا 40 درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.

جهت دریافت کاتالوگ شماره 1 گل و گیاه بیرونی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت کاتالوگ شماره 2 گل و گیاه بیرونی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

سایر صفحات

1 2 3 4 5
ياس هلندي ساده

ياس هلندي ساده Syringa amurensis

از خانواده ياسها بوده برگها براق و چرمي شكل اند.گلها بصورت ريز خوشه اي و سفيد رنگ اند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 10- تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


ژاپونيكا

ژاپونيكا Japonica

گياهي از خانواده شمشادها با برگهاي ريزتر بسيار زيبا جهت كاشت تركيبي با گياهان ديگر ونيازمند نور مستقيم

نور: آفتاب  مستقیم

آبیاری: روزانه درتابستان – زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: مقاوم تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


مورد پيوندي

مورد پيوندي Myrtus communis

گياهي كه به صورت پيوندي وجود دارد .قابليت فرم دهي در تاج آن بسيار مورد پسند بوده و مناسب كاشت در باغچه بصورت تركيبي مي باشد.

نور: سايه آفتاب ولي نور مستقيم را نيز تحمل مي كند

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: پيوند


فرژنوريه

فرژنوريه

گياهي درختچه اي و زيبا با رشد كم برگهاي آن بسيار ظريف اند.در طول سرما برگها تغيير رنگ داده و رنگ پائيزي به خود مي گيرند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


كاج اشكي

كاج اشكي

از خانواده سوزني برگها بوده ،در طول پائيز و زمستان قسمتي از برگها ي داخلي خشك شده و ريزش مي كنند برگها حالت افتادگي دارند و در فصل سرما كمي گرايش به رنگهاي پائيزي پيدا مي كنند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 4 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


ليـروپ

ليـروپ Liriope muscari

گياهي است از خانواده گندميان نوعي چمن محسوب مي گردد.گلهايي به رنگ آبي تا بنفش مي دهند مناسب كشت كرپه اي اند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم بوته


 اُرس پيوندي

اُرس پيوندي

جزء گياهان سوزني برگها(سروها)بوده پيوندي است و حالت مجنون در تاج گياه در اثر پيوند بوجود مي آيد.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر:پيوند زدن


دم روباهي پيوندي

دم روباهي پيوندي

جزء خانواده سوزني برگها بوده پيوندي است، تاج گياه از محل پيوند(شاخه ها)بصورت دم روباه انشعاب مي يابند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: پيوند زدن


نانديناو

نانديناو Nandina domestica

گياهي بسيار زيبا در فصل سرما برگها تداعي كننده رنگهاي پائيزي اند-محل كشت آن مي بايست حتماً نور كافي داشته باشد.

نور: آفتاب فراوان

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


اسپيره

اسپيره Spiraea arguta  

گياهي بوته اي و درختچه اي در دو نوع پا كوتاه و پا بلند و گلها به رنگهاي سفيد و بنفش در آن گونه ها ديده مي شوند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر