گل و گیاه فصلی

گل و گیاه فصلی■

گياهان فصلي جزء گروه گياهاني مي باشند كه به دو دسته دائمي و يكساله تقسيم مي شوند. گياهان فصلي دائمي به صورت فصلي گل مي دهند ولي از بين نمي روند مانند گازانيا و كوكب كوهي. دسته دوم گياهان فصلي يكساله مي باشند كه يكبار در سال گل مي دهند و در سال بعد بايد با گياه جديدي جايگزين شوند. مانند جعفري. جهت رشد و تكثير تقريبا" به آفتاب مستقيم و آبياري روزانه نياز دارند و اكثرا" به صورت بذر يا تقسيم بوته تكثير مي يابند.

جهت دریافت کاتالوگ کامل گل و گیاه فصلی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

 آنومان

آنومان Anemone sp

نور: آفتاب

آبياري: بصورت روزانه

دما: بين 10 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:بذر


 ميمون

ميمون majus Antirrhinum

نور: آفتاب

آبياري: بصورت روزانه

دما: بين 15 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:بذر


 استوسپوروم

استوسپوروم Osteospermum

نور: آفتاب

آبياري: بصورت روزانه

دما: بين 3 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:بذر


 شمعداني

شمعداني zonale Pelargonium

نور: آفتاب - سايه

آبياري: بصورت 3 تا 4 با در هفته

دما: بين 10 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:: قلمه و بذر


 پامچال

پامچال pacific series primula

نور: سايه آفتاب

آبياري: هفته اي 3 تا 5 بار در هفته

دما: بين 5 تا 20 درجه سانتي گراد

تکثیر:بذر


 گياه جعفري

گياه جعفري erecta Tagetes

نور: كامل

آبياري: بصورت روزانه

دما: بين 15 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:بذر