گل و گیاه آپارتمانی

گل و گیاه آپارتمانی ■

گياهان آپارتمانی به گياهاني اطلاق می شود که به دليل نداشتن مقاومت در برابر سرما بايستی در محيط مساعد و سربسته با توجه به نياز نور،حرارت و رطوبت مناسب در قسمت های مختلف آپارتمان نگهداری شوند. عوامل مهم در رشد و پرورش گياهان آپارتمانی عبارتد از: نور، آب، درجه حرارت، رطوبت، کود وخاک. گياهان آپارتمانی با نشان دادن علائمی در ظاهر خود نيازهايشان را به نور، رطوبت، دما، تشنگی، غرقابی، سرد و گرم بودن محيط زيست و حمله آفات وامراض به ما منتقل می کنند.

جهت دریافت کاتالوگ کامل گل و گیاه آپارتمانی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

سایر صفحات

1 2 3
 آلگونما ابلق

آلگونما ابلق Aglaonema treubii

نور: پنجره هاي شمالي بهترين نور مي باشد

آبياري: در تابستان 1تا 2 بار در هفته در زمستان 1 بار در هفته

دما: بين 15 تا 20درجه سانتي گراد

تکثیر: پاجوش و قلمه


 آنتوريوم

آنتوريوم Anthurium andreanum

نور: نور غير مستقيم كنار پنجره

آبياري: هفته اي 2بار در تابستان و بهار – زمستان هفته اي يك بار

دما: 21 درجه سانتي گراد در تمامي طول سال

تکثیر: كاشت بذر و تقسيم بوته


 آراليا

آراليا Aralia japonica

نور: نور زياد يا نيمه سايه

آبياري: 2 بار در هفته در تابستان -1بار در هفته در زمستان

دما: بين صفر تا 21 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


 كاج مطبق

كاج مطبق Araucaric excels

نور: نور غير مستقيم كنار پنجره

آبياري : هفته اي 1 بار تابستان هر 10 روز 1بار زمستان

دما : 5 تا 20 درجه

تکثیر: قلمه و بذر


برگ عبايي

برگ عبايي Aspidistra elatior

نور: نيمه سايه آفتاب را مي خواهد

آبياري : در تابستان 2 تا 5 بار در هفته – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما : 5 تا 30 درجه

تکثیر: ساقه زير زميني


آزاليا

آزاليا Azalea indica

نور: نور زياد و غير مستقيم

آبياري : آبياري روزانه

دما : 5 تا 20 درجه

تکثیر: قلمه


بگونيا ببري

بگونيا ببري Begonia tiger

نور: غير مستقيم و طبيعي كنار پنجره

آبياري : تابستان هفته اي 2 بار زمستان هر دو هفته يكبار

دما : بين 13 تا 20 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم ريشه – قلمه برگي و قلمه ساقه اي


گندمي

گندمي Chlorophytum comosum

نور: غير مستقيم و طبيعي كنار پنجره

آبياري : هفته اي 1 تا 2 بار

0 تا 30 درجه دما :

تکثیر:تقسيم بوته و گيا هچه ي روي ساقه


كروتن

كروتن Codiaeum variegatum

نور: نور كامل ولي غير مستقيم

آبياري : 2 بار در هفته در تابستان و هر 5 تا 6 روز در زمستان

15 تا 30 درجه دما :

تکثیر:قلمه ساقه


كور دييلين

كور دييلين Cordyline terminalis

نور: نور كافي و كامل

آبياري : 1 تا 2 بار در تابستان هفته اي 1 بار زمستان

18 تا 23 درجه دما :

تکثیر:ساقه هاي زير زميني