گل و گیاه آپارتمانی

گل و گیاه آپارتمانی ■

گياهان آپارتمانی به گياهاني اطلاق می شود که به دليل نداشتن مقاومت در برابر سرما بايستی در محيط مساعد و سربسته با توجه به نياز نور،حرارت و رطوبت مناسب در قسمت های مختلف آپارتمان نگهداری شوند. عوامل مهم در رشد و پرورش گياهان آپارتمانی عبارتد از: نور، آب، درجه حرارت، رطوبت، کود وخاک. گياهان آپارتمانی با نشان دادن علائمی در ظاهر خود نيازهايشان را به نور، رطوبت، دما، تشنگی، غرقابی، سرد و گرم بودن محيط زيست و حمله آفات وامراض به ما منتقل می کنند.

جهت دریافت کاتالوگ کامل گل و گیاه آپارتمانی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

سایر صفحات

1 2 3
فيكوس بنجامين

فيكوس بنجامين Ficus Benjamin

نور: نور كامل غير مستقيم

آبياري: : هفته اي 1 تا 2 بار در تابستان در زمستان هفته اي 1 بار

دما: بين 15 تا 25درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه ساقه


 فوشيا

فوشيا يا فو چيا Fuchsia

نور: نور زياد ولي غير مستقيم

آبياري: در بهار هفته اي 1 بار در تابستان هفته اي 2 بار در زمستان هر دو هفته 1 بار

دما: بين 10 تا 18 درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه چوب نرم


 گينورا

گينورا (ژنيورا ) Gynura sarmentosa

نور: نور پنجره شرقي يا جنوبي

آبياري: هفته اي 2 بار در تابستان 1 بار در زمستان

دما: بين 13 تا 25 درجه

تکثیر: قلمه ساقه


 برگ انجير

برگ انجيري Monstera deliciosa

نور:نور غير مستقيم يا نيمه سايه

آبياري : تابستان هفته اي يك بار زمستان هر 2 هفته يكبار

دما :تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


  پاندانوس

پاندانوس Pandanus veitchii

نور: نور كافي و تقريبا" آفتابي

آبياري : تابستان هفته اي1 تا 2 بار ودر زمستان هر ده روز يكبار

دما :10 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: پاجوش


اركيده

اركيده Paphiopedilon

نور: نور غير مستقيم كنار پنجره

آبياري : هفته اي 2 يا 3 بار در تابستان و زمستان هفته اي يك بار

دما : 10تا 27 درجه سانتي گراد

تکثیر: ريزوم


قاشقي

قاشقي Peperomia magnoliaefolia

نور: مكان نيمه سايه و نيمه آفتاب و كنار پنجره

آبياري : در تابستان هر 10 روز يكبارودر زمستان هر 3 هفته 1 بار

دما : در تابستان بين 18 تا 24 درجه سانتي گراد

تکثیر: : قلمه برگي و قلمه چوبي


پيله آ

پيله آ Pilea cadierii

نور: نور خيلي خوب اما غير مستقيم

آبياري : هفته اي 1 تا 2 بار

دما : بين 15 تا 21 درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه


بنفشه آفريقايي

بنفشه آفريقايي Saintpaulia ionantha

نور: نور كامل ولي غير مستقيم

آبياري : تابستان هفته اي1 تا 2 بار زمستان هفته اي يكبار

دما : بين 16 تا 27 درجه سانتي گراد

تکثیر:كاشت بذر قلمه برگي و تقسيم بوته


سانسي وريا پا بلند

سانسي وريا پا بلند Sansevieria trifasciata

نور: نور كافي اماغير مستقيم

آبياري : هفته اي 1 با در تابستان و بهار زمستان هر دو هفته 1 بار

10 تا 25 درجه سانتي گراد دما :

تکثیر:قلمه برگي و ريزوم