گل و گیاه آپارتمانی

گل و گیاه آپارتمانی ■

گياهان آپارتمانی به گياهاني اطلاق می شود که به دليل نداشتن مقاومت در برابر سرما بايستی در محيط مساعد و سربسته با توجه به نياز نور،حرارت و رطوبت مناسب در قسمت های مختلف آپارتمان نگهداری شوند. عوامل مهم در رشد و پرورش گياهان آپارتمانی عبارتد از: نور، آب، درجه حرارت، رطوبت، کود وخاک. گياهان آپارتمانی با نشان دادن علائمی در ظاهر خود نيازهايشان را به نور، رطوبت، دما، تشنگی، غرقابی، سرد و گرم بودن محيط زيست و حمله آفات وامراض به ما منتقل می کنند.

جهت دریافت کاتالوگ کامل گل و گیاه آپارتمانی پارادایز اینجا را کلیک نمائید.

سایر صفحات

1 2 3
شفلرا

شفلرا Schefflera arboricola

نور: نور كامل غير مستقيم

آبياري: : هفته اي 1 بار تا 2 بار در تابستان وهر 10روز يك بار در زمستان

دما: 18 تا 30 درجه

تکثیر:: قلمه و كاشت بذر


 پوتوس

پوتوس Scindapsus arrereus

نور: نيم سايه

آبياري: هفته اي 1 تا 2 بار

دما: 16 تا 24 درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه


 سينگونيوم

سينگونيوم Syngonium vellozianum

نور: ابلق آن نور كامل و غير مستقيم – سبز آن نيم سايه

آبياري: 1 تا 2 بار در هفته در تابستان – هر 10 روز يك بار در زمستان

دما: 15 تا 25 درجه

تکثیر: قلمه


يوكا آپارتماني

يوكا آپارتماني yucca elephantipes

نور:نور كافي و كامل

آبياري : هفته اي 2 تا 3بار در تابستان و هفته اي 1 تا 2 بار در زمستان

دما : 10 تا 25 درجه

تکثیر: كاشت بذر و قلمه ساقه