ماموریت ها و اهداف

ماموریت ها و اهداف ■

شرکت کیان باداس در جهت رسیدن به حداکثر رضایت مشتری و برآوردن تقاضا در موعد مقرر ماموریت ها و اهدافی عالی در نظر گرفته که برخی از آنها به شرح ذیل است:

هدف: برآوردن تقاضا و سفارش مشتري به نحو مقتضي و در موعد مقرر

◄ فرايند برنامه ريزي:

فرايند برنامه‌ريزي توليد از پيش‌بيني و دريافت سفارشات مشتري شروع شده، با امكان سنجي چگونگي برآورد تقاضا، برنامه‌ريزي مواد مورد نياز و برنامه‌ريزي كوتاه ‌مدت نهايتاً با دستور توليد و پيگيري برنامه زمان‌بندي توليد و تحليل مغايرت‌ها و تلاش در رفع آنها خاتمه مي‌يابد.

تعيين برنامه زمانبندي توليد به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت نقش مهم و موثري دارد، زيرا زمانبندي توليد باعث جلوگيري از انباشت سرمايه، تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشين‏آلات و تلاش براي استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئي بموقع به سفارش‏هاي مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‏شود.

◄ فعاليت هاي واحد با همكاري ساير واحدهاي سازمان (ارتباط مستقيم با برنامه ريزي فروش و خريد)

• تعریف ایام کاری و شیفت کارگاهها، ماشین آلات

• ارتباط آن لاين با سیستم درخت محصول و فرآیند تولید

• تهیه برنامه تولید سال

• تهیه برنامه تولید چند ماهه، ماهانه، هفتگی براساس برنامه سال

• امکان برنامه‌ریزی انواع سیستم های تولیدی با بکارگیری انواع مدل های برنامه ریزی ریاضی

• امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از فرآيندها و فرمولاسيون توليد هر محصول، و اولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيزمحدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها

• پیگیری دقیق فرآیند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود

• پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد و حجم سفارشات موجود

• امكان صدور برنامه‌هاي روزانه، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه ‌كاري با توجه به برنامه‌ي توليد، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهاي پيش‌بيني نشده، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي

• تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي

• ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...

• ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد

• گسترش افق برنامه‌ريزي و ايجاد ديد مناسب‌تري از وضعيت آتي توليد و سفارشات براي مديران سازمان

• تعیین انحرافات تولید از برنامه ها

• برنامه ریزی مجدد انحرافات تولید برای هر کارگاه

• تعیین گلوگاه های تولید

• ثبت ضایعات تولید

• ارتباط با كنترل كيفيت و تحقيق و توسعه جهت دریافت اطلاعات محصول

• ارتباط با برنامه ريزي فروش (دریافت سفارش، تاریخ تحویل، بودجه یا چشم انداز فروش، MRP)

• امکان دریافت خودکار اطلاعات واقعی تولید

• ارتباط با سیستم نت تجهیزات جهت هماهنگی برنامه نت با برنامه تولید

• امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول

• امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل

• امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف

• امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات

• امكان ثبت اطلاعات تايم شيت پرسنل توليدی به تفكيك هر دستور ساخت