گل و گیاه بیرونی

گل و گیاه بیرونی ■

گياهان بيروني به گياهاني اطلاق مي گردد كه در تمام طول سال سبز بوده و يا در زمستان خزان داشته و در بهار و تابستان مجددا" شروع به رويش مي كنند. در اين ميان برخي گل دهنده، بوته اي، درختي، درختچه اي و برخي صرفا" رويش سبز دارند كه بسيار چشم گير است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث دارند اما چيزي كه در تمامي آن ها وجه تشابه محسوب مي شود هميشگي بودن آن هاست كه مي توانند ميانگين دمايي 10 درجه سانتي گراد تا 40 درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.

سایر صفحات

1 2 3 4 5
كاج سياه

كاج سياه Pinus nigra

گياهي از خانواده سوزني برگها مناسب تهيه بن ساي بسيار شبيه كاج تهران كه مناسب كاشت در محل هاي پور نور است.

نور: آفتاب

آبیاری: در تابستان هفته اي 2 تا 3 بار - در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر


ني بامبو

ني بامبو Bambusa bambos

گياه مردابي كه قابليت استفاده در آب و خشكي (باغچه)را دارد.مناسب جهت پرچين سبز.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: در تابستان هفته اي 4 تا 5 بار ( يا بصورت روزانه )- گياه باتلاقي – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: بين 3 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه و تكثير بوته


ارتانزيا

ارتانزيا Hydrangea macrophylla

گياهي كه سرما را تحمل نمي كند و برگها بزرگ و گلهاخوشه اي تشكيل مي شوند.

نور: آفتاب  مستقیم

آبیاری: بصورت 4 تا 7 بار در هفته

دما: 10 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


سوسن

سوسن Agapanthus africanus

گياهي غده اي برگها بصورت متناوب چپ و راست روي هم قرار گرفته اند.ساقه گل دهنده از ميان برگها خارج شده و گلها به رنگ آبي مي باشند.

نور: نيم سايه تا آفتابي

آبیاری: بصورت روزانه وگاهي يكروز در ميان در تابستان -در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم ساقه زير زميني


ياس دكمه اي

ياس دكمه اي Jasminum.sp

گياهي درختچه اي گلها زرد رنگ و در انتهاي ساقه ها تشكيل مي شوند ودر فصل سرما داراي خزان مي باشند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


 پيچ گلي سين

پيچ گلي سين Wistaria sinensis

از نوع گياهان رونده بوده گلها بصورت خوشه اي و ياسي رنگ ظاهر مي شوند و بسيار معطراند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


پيچ ساعتي

پيچ ساعتي Passiflora.sp

گياهي رونده كه بوسيله قسمتهايي از ساقه كه مانند فنر مي پيچد و بالا مي رود .گلها شبيه به ساعت بوده كه بسيار زيبا است.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: روزانه يا 1 روز در ميان در تابستان –در زمستان هفته اي 2 بار

دما: بين 3 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: كاشت بذر و قلمه ساقه


 پيچ اناري

پيچ اناري Campsis radicans

گياهي رونده –گلهاي آن به رنگ قرمز و مانند انار ولي كشيده است.

نور: آفتاب

آبیاری: روزانه يا 1 روز در ميان در تابستان –در زمستان هفته اي 2 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه


بري بريس

بري بريس Berberis julianae

از گياهان بوته اي ،جزءگياهان خاردار بوده و مي توان بعنوان پرچين و حفاظ از آن استفاده نمود.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت 4 تا 5 بار در هفته – 1 تا 2 بار در زمستان

دما: بين 10 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


ويگيليا

ويگيليا Weigela Bristol ruby

منشاء آن شمال چين وكره بوده در مكانهاي نيم سايه تا آفتابي بهترين محيط براي رشد اين گياه است ونسبت به وزش باد حساس مي باشند.

نور: سایه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: بين 4 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه