گل و گیاه بیرونی

گل و گیاه بیرونی ■

گياهان بيروني به گياهاني اطلاق مي گردد كه در تمام طول سال سبز بوده و يا در زمستان خزان داشته و در بهار و تابستان مجددا" شروع به رويش مي كنند. در اين ميان برخي گل دهنده، بوته اي، درختي، درختچه اي و برخي صرفا" رويش سبز دارند كه بسيار چشم گير است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث دارند اما چيزي كه در تمامي آن ها وجه تشابه محسوب مي شود هميشگي بودن آن هاست كه مي توانند ميانگين دمايي 10 درجه سانتي گراد تا 40 درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.

سایر صفحات

1 2 3 4 5
رز

انواع رز Rosa sp

جزء گياهان بوته اي بوده در رنگها وگونه هاي مختلف وجود دارد.بعد از پژمرده شدن گياه بايد هرس و سربرداري شوند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 3 بار

دما: بين 1 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


 چمن فستوكا

چمن فستوكا Festuca glauca

جزء گياهان پوششي بوده از خانواده گندميان محسوب مي گردد و نياز به كوتاه كردن ندارند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و تقسيم بوته


چمن فالاريس

چمن فالاريس Phalaris arundinacea

جزء گياهان پوششي بوده از خانواده گندميان ، در فصل سرما قسمت بالايي گياه(خارج از سطح خاك)حالت خزان داشته و در بهار دوباره شروع به رويش مي كند.

نور: آفتاب 

آبیاری: در تابستان بين 4 تا 7 بار در روز – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم بوته


 زنبق هلندي

زنبق هلندي Iris germanica

گياهي است ريزوم دار ،برگها بصورت عمودي و خنجري شكل كه بصورت عمودي از روي ريزومها خارج مي شوند و در چندين رنگ وجود دارند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: در تابستان بصورت 5 تا 7 بار در روز – در زمستان هفته اي 1 تا 3 بار

دما: بين 5 تا 25 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم ريشه


 زنبق رشتي

زنبق رشتي Hemerocalis fulva

گياهي گل دهنده داراي ريشه هاي زيرزميني كه در فصل سرما قسمتهاي هوايي گياه از بين رفته و در فصل بهار دوباره شروع به رويش مي كند گلها عمر كوتاهي دارند ولي دوره گلدهي طولاني است.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 1 تا 3 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: تقسيم ريشه


 ساناز

انواع ساناز Rosa sp

از خانواده رزها بوده وبرخي پابلند و برخي پاكوتاه با گلهاي ريز ديده مي شوند .گلهاي در رنگهاي سفيد ،تخم مرغي ،قرمز و گوجه اي وجود دارند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


لاواندرا

لاواندرا Lavandula officinalis

گياهي پوششي كه رنگ بوته به سمت نقره اي است مصرف صنعتي ودارويي نيز دارد.

نور: آفتاب

آبیاری: روزانه يا 1 روز در ميان در تابستان –در زمستان هفته اي 2 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


 رزماري

رزماري officinalis Rosmarinus

گياهي است بوته اي و معطر با گلها ي ريز آبي رنگ مصرف دارويي نيز دارد.

نور: آفتاب

آبیاری: روزانه در تابستان –در زمستان هفته اي 2 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:قلمه


 ياس طاوسي

ياس طاوسي Jasminum sp

گياهي درختچه اي ،بوته هاي آن داراي گلهاي زرد رنگ بوده و بسيار معطر است ساقه ها خالي از برگ به نظر مي رسند.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت هفته اي 3 تا 5 بار در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: بين 5 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه و بذر


 ياس امين الدوله

ياس امين الدوله

گياهي رونده ،گلها معطر بوده در دو رنگ سفيد و زرد ديده مي شود (معطر) بوته هاي با رنگ گل شرابي نيز وجود دارد كه معطر نمي باشد،هر چند سال يكبار نياز به هرس شديد دارد.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 5 بار

دما: بين 10 تا 35 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه