گل و گیاه بیرونی

گل و گیاه بیرونی ■

گياهان بيروني به گياهاني اطلاق مي گردد كه در تمام طول سال سبز بوده و يا در زمستان خزان داشته و در بهار و تابستان مجددا" شروع به رويش مي كنند. در اين ميان برخي گل دهنده، بوته اي، درختي، درختچه اي و برخي صرفا" رويش سبز دارند كه بسيار چشم گير است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث دارند اما چيزي كه در تمامي آن ها وجه تشابه محسوب مي شود هميشگي بودن آن هاست كه مي توانند ميانگين دمايي 10 درجه سانتي گراد تا 40 درجه سانتي گراد را تحمل نمايند.

سایر صفحات

1 2 3 4 5
فرانكي نيا

فرانكي نيا Frankenia thymifolia

نوعي گياه علفي رونده است.قرمز رنگ بوده ،قابليت پوشش دادن سطح را دارد.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 4 تا 5 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: قلمه


 لكستروم

لكستروم پيوندي Ligustrum sp

گياهي است پيوندي ،برگها ابلق رنگ يا سفيد رنگ مي باشند.مناسب كاشت در چمن مي باشد.

نور: آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 5 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر:پيوند


چمن فالاريس

مو چسب Parthenocissus planch

برگها سبز رنگ گياه رونده وچسبنده وبصورت پيوندي توليد مي شوند وقابليت پوششي ديوار هاي قديمي را دارند.

نور: آفتاب 

آبیاری: بصورت روزانه در صورت نياز

دما: بين 20 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: پيوند


 زنبق هلندي

كامليا Camellia japonica

گياهي درختچه اي ،درختي كه برگهاي آن چرمي و براق بوده و گلهاي روي آن گل بهي يا صورتي رنگ و يا سفيد مي باشند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 3 تا 4 بار

دما: بين 0 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذر و قلمه


 زنبق رشتي

مگنوليا بنفش Magnolia liliflora

گياهي است درختي –بصورت تك درخت قابليت كاشت داشته ،برگها كوچك و گلها بنفش رنگ اند.

نور: سايه آفتاب

آبیاری: بصورت روزانه در تابستان – در زمستان هفته اي 2 تا 3 بار

دما: بين 2 تا 30 درجه سانتي گراد

تکثیر: بذرو قلمه